Breaking News

VARAKTA SÜRTÜNME HASLIKLARI

Günümüz tekstil piyasasında , teknolojinin ilerlemesi ve kaliteli ürün beklentileri nedeni ile ürün kabul standartlarında, daha yüksek seviyede bir beklenti oluşmaktadır.

Tekstil sektöründe ürün kabul şartlarından biri de yıkama haslığının yanında, sürtünme haslığı testidir. Bu test, talebe bağlı olarak yaş ve kuru sürtme şeklinde yapılmaktadır. Varak baskı yapılan ürünlerde de sürtünme haslıklarının yüksek olması beklentisi vardır. Baskı işleminden elde edilen haslıklar, fiziksel ve kimyasal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle boyamadan elde edilen haslıklara göre doğal olarak daha düşük seviyede kalmaktadır. Genel olarak baskı ve özelde varak baskıların, fiziksel ve kimyasal yapısı incelendiğinde , zemin malzemesiyle, boyama uygulamalarındaki kadar tam bir bütünleşme oluşmadığı görülmektedir. Baskı uygulamasında; zemin malzemesiyle, baskıda aktarılan boya veya pat arasında oluşan bağ, kimyasaldan daha çok fiziksel özelliğiyle öne çıkmaktadır.Baskılı materyal incelendiğinde, baskının zemin yüzeyi üzerinde bir yükseklik olarak yer aldığı görülmektedir.

baskili-tisort-1

Boyama işlemlerinde ise, malzemenin molekül yapısına nüfuz etme şeklinde bir bütünleşme görülmektedir. Bu nedenlerle boyama ve baskı işlemlerinin haslıkları, özellikle de sürtünme haslıkları aynı seviyede olmamaktadır.

surtunme-hasliklari-1

Boyama ve baskı haslıklarında bu temel farklılık yanında ,normal boya baskı ile varak baskı arasında da yapı itibariyle önemli farklılıklar vardır.Varak baskıda, zemine öncelikle bir yapışma özelliği olan katman uygulanır, daha sonra baskı ile oluşan bu zemin üzerine varak (toz boya) tutturulur.
Doğal olarak,varak baskının haslık seviyesi ;

  • Zemine uygulanmış olan yüzey kaplama,
  • Baskı için kullanılan patın özellikleri,
  • Pat uygulamanın başarısına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

Krokmetrede yapılan testler gri skalada uygun seviyede çıkmazsa;

  • Baskı yapılan malzeme yüzeyine kaplama uygulanıp,uygulanmadığı,
  • Kullanılan patın uygunluğu,
  • Baskı uygulama şartları gözden geçirilmeli ve gerekirse iyileştirmeler yapılmalıdır.

Krokmetre Sürtme Haslığı Testi ve Cihaz Kullanımı

krokmetre

Cihaz el ile çalıştırılmaktadır. Cihaz; sürtünmenin yapıldığı test bölümü, iğneli numune tutucu, refakat kumaşın takıldığı sürtünme ucu, sürtünme ucunun takılı olduğu, ağırlığı sabit 9N olan sürtünme ucunu test bölümünde numune kumaş üzerinde 10cm strokta hareket ettiren bar ve bu bara tahrik veren elle çevrilen koldan oluşmaktadır. Cihaz ile standart pamuklu refakat kumaşı ve ISO 105 –A03 gri skalası kullanılmalıdır. Sürtme haslığı testi iki bölümden oluşmaktadır;

  • Kuru sürtme haslığı
  • Yaş sürtme haslığı

Numune test bölümüne gergin bir şekilde yerleştirilir (özellikle örme kumaşlarda çok gerdirmeli). Hazır kesilmiş 5 cm x 5 cm refakat kumaşı sürtünme ucuna refakat kumaşın ortası gelecek şekilde sürtünme ucu yayı ile takılır. Eğer yaş sürtme haslığı testi yapılacak ise refakat kumaş saf su ile ıslatılıp, üzerinde akıcı damla kalmayacak şekilde sıkıldıktan sonra aynı şekilde sürtünme ucuna takılır. Test, sürtünme ucundaki refakat kumaşın numune üzerinde saniyede 1 tur olacak şekilde kolun 10 defa çevrilmesiyle tamamlanır. Test bitiminde refakat kumaşı sürtünme ucundan çıkarılarak standart gün ışığı altında 45° lik açı ile gri skalada karşılaştırılır ve test sonucu belirlenir. Yaş sürtme haslığı testinde refakat kumaşı değerlendirmeden önce 60 °C yi geçmeyen sıcaklıkta kurutulmalıdır. Refakat kumaşı tutarken test yapılmış kısmın el veya başka bir nedenle kirlenmemesine dikkat edilmelidir.

Check Also

VARAK – FLOK BASKI KOMBİNASYONU

Flok baskı, belirli boylarda(1 -7 mm) kesilmiş ince liflerin, belirli bir desene göre yapıştırıcı aktarılmış …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.