Breaking News

VARAKTA KALİTE KRİTERLERİ

Tekstil ve deri baskı piyasasında kullanılmakta olan varaklardan genel beklentiler şu şekilde özetlenebilir:

  • Tüketici kullanım beklentilerinin karşılanabilmesi
  • Baskı sırasındaki teknik ihtiyaçlara cevap verebilmesi
  • Baskı efektlerinde çeşitlilik sağlayan, standart dışında renk ve desenlerin kolay temin edilebilir olması

Baskı firmalarının kullanımına sunulan, dolayısıyla giysi üzerinde yer almakta olan varaklar, çoğunlukla Avrupa ve Uzakdoğu menşeli olmaktadır. Tüm varak üretici firmalar da kendi teknolojik olanaklarıyla, uygulama ve kullanım kalitesi ile birlikte insan sağlığına olumsuz etki yapmayacak özelliklerde üretim yapmaya çalışmaktadırlar.

Global seviyedeki iletişim şartları, dünyanın her yerinde üreticileri belirli standartlara uyum göstermeye yönlendirmektedir. Bu nedenle varak menşeinden daha çok, nasıl bir teknoloji ile ve tüketiciyi dikkate alan hangi kaygılarla üretim yapılmakta olduğu çok önemlidir. Tüm dünyanın üretim üssünün artık uzakdoğu bölgesi olduğu da göz ardı edilemeyecek bir realitedir.

Öte yandan piyasadaki rekabet koşulları, fiyat/kalite faktörlerinin birlikte değerlendirilip, optimum noktada değere sahip ürünlerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Varakta daha çok altın, gümüş gibi bilinen standart renkler artık günümüz moda trendlerinin taleplerini karşılayamamaktadır. Doğadaki tüm renkler metalik, mat, soft temalarda talep görmektedir. Standart düz renkler dışında, desenli bir efekt te temel bir baskı prosesiyle basılarak ürünler albenili forma sokulmasına ihtiyaç vardır. Tüm bu ihtiyaçlar; hem yeterli bir varak çeşitliliğine sahip, hem de istenildiğinde hemen temin edilebilen bir tedarikçiye ihtiyaç doğurmaktadır. UES varak, güçlü çeşit ve stok yapısıyla baskı piyasasına uzun yıllardır servis vermektedir.

varakta-kalite-kriterleri

Giysi üzerinde varak kullanım kararı alan üreticiler tüm bu koşulları göz önünde tutarak, kararlarını kaliteli ve kendilerine farklı olanaklar sunan varak kullanım yönünde vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle kalite açısından giysi üzerindeki varak baskının performans tayini için; yıkama ve sürtme testlerinin ve ihtiyaç olması durumunda ışık haslığı test sonuçlarının değerlendirilmesi önerilir.

Belirtilen performans testleri yanında, 90 farklı renk ve tonda düz renk, 270 farklı desende multicolor varak portföyü ile UES Varak müşterilerinin hizmetindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yardım mı gerekli?